AVANTAJELE COLEGIULUI NOSTRU

Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu” oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate, dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încât să poată lua decizii în privinţa propriului destin.

ŞCOALA OFERĂ

 • Instruire în domeniile: Mecanică; Construcții și instalații; Electric; Chimie industrială; Electro-mecanic; Turism și alimentație și Real – Științele naturii, precum și Învățământ postliceal – specializarea Topograf în construcții.
 • Următoarele niveluri și forme de învățământ: Liceu– cursuri de zi și seral; Învățământ profesional de stat și în sistem dual – cursuri de zi și Școală postliceală – cursuri de zi.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL

 • Este un tip nou de școlarizare profesională care se organizează după terminarea celor opt clase obligatorii la cererea companiilor, în calitatea lor de potențiali angajatori.
 • Este o formă de organizare a învăţământului profesional, care se desfăşoară în baza unui contract de muncă şi combină pregătirea profesională organizată de un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ.

OPERATORI ECONOMICI

 

 • Grupul ENGIE Romania, prin companiile sale Distrigaz Sud Rețele S.R.L. și ENGIE Servicii S.R.L., a luat inițiativa înființării a două clase cu calificarea Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze în sistem de învățământ profesional dual.
 • Restaurantele CITY GRILL pentru calificările profesionale de Bucătar și Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație. Alte parteneriate care se derulează în unitatea noastră școlară pentru calificările profesionale de Bucătar și Ospătar (chelner) sunt cele încheiate cu Romania Hypermarchet S.A., W. Marriotte Bucharest Grand Hotel, Distinct Operations SRL, Bogdan Restaurante SRL, SC Gurmand Events SRL, SC Apolodor SA, SC Viarom SA.

AVANTAJELE ÎNSCRIERII ÎN ACEASTĂ FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Elevii acumulează experiență practică în companie, pot absolvi școala și dobândi o calificare europeană de nivel III, beneficiază de burse profesionale de la stat și de la partenerul economic, iar în cazul în care decid să-și continue studiile se pot înscrie la seral pentru completarea studiilor liceale.

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BRAVU” CULTIVĂ UN MEDIU FIZIC ŞI PSIHOSOCIAL CARACTERIZAT PRIN:

 • organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor unității pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă;
 • respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din unitate: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);
 • spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţarea şi cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;
 • accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor unității pentru toţi elevii şi profesorii;
 • asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori;
 • percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

În cadrul Colegiului nostru, elevii pot participa la activități extrașcolare precum teatrul și debate-ul (dezbaterile educative).

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)