CLUBUL DE DEZBATERI MyDBT CTMB

Clubul de dezbateri al liceului nostru este afiliat Asociației ARDOR Muntenia. A fost înființat în anul 2016 de către prof. Mariana Asan și Monica Ploeșteanu, cu sprijinul ARDOR, iar între timp s-au alăturat ca traineri prof. Alina Dinu și Andreea Neculescu (studentă și absolventă a liceului nostru și alumnă a clubului de debate).

În anii de activitate, am participat la diferite competiții locale și regionale, cum ar fi MMO (Muntenia Monthly Open), PTA (Primul Turneu Argo), Saint George City of Debate și olimpiada Tinerii Dezbat. La club, elevii învață să dezbată în formatul WSS (World Schools Style), concurând la meciurile de dezbateri în echipe de câte trei jucători.

Dincolo de concursuri, clubul de debate le oferă tinerilor care participă ocazia de a dezbate diferite teme care îi preocupă. Încercăm să creăm în cadrul clubului un spațiu de siguranță în care să practicăm acceptarea și empatia.

Impactul pe care îl are asupra
elevilor constă în:

Creșterea încrederii în sine

Dobândirea abilităților de vorbit în public;

Dezvoltarea gândirii critice, structurarea ideilor în cadrul unui discurs;

Practicarea ascultării active;

Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă;

Dezvoltarea abilităților de cercetare și documentare, creșterea gradului de informare despre evenimente actuale.

mydbt@ardor-muntenia.ro

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)