Clubul de dezbateri educative MYDBT

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCATIVE MYDBT (coordonat de prof. Mariana Asan și Monica Ploeșteanu)

 

Clubul de debate este afiliat la ARDOR Muntenia (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică Muntenia). Elevii învață la club, în timpul întâlnirilor săptămânale, să vorbească în public, să-și susțină ideile prin argumente logice, să contraargumenteze puncte de vedere opuse.

 

Cei care doresc participă la concursuri de debate în formatul World Schools Style. Dezbaterile sunt și un mod prin care elevii își dezvoltă gândirea critică și se documentează cu privire la problemele de actualitate ale societății, dar reprezintă și un spațiu în care ei își pot exprima părerea despre diverse teme de interes. Liceul a participat în ultimii doi ani la olimpiada națională „Tinerii dezbat”.