Colegiul tehnic “mihai bravu”

CONSILIUL ELEVILOR

Consiliul Elevilor este forma de organizare a elevilor din COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU având ca scop:

• Dezvoltarea capacității de asociere și organizare a elevilor;
• Stimularea și sprijinirea elevilor în domeniul inițierii, accesării și derulării de proiecte și programe educative destinate formarii comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generații;
• Implicarea în dezvoltarea comunității școlare și a comunității locale;
• Reprezentarea elevilor din liceu în relația cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ELEVILOR

Consiliile Elevilor:

• Reprezintă și apără interesele și drepturile elevilor la nivelul instituției de învățământ.
• Asigură comunicarea între elevi și cadre didactice.
• Dezbat propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte.
• Implică elevii în activitățile desfășurate.
• Aleg modalități de a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare.
• Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluții.
• Apără drepturile copilului și reclamă încălcarea lor.
• Contribuie la îmbunătățirea stării disciplinare a școlii (absenteismul, abandonul școlar, delicvența juvenilă, etc.).
• Veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a școlii și participă la elaborarea lui prin președintele consiliului.
• Inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare.
• Sprijină proiectele și programele educative în care este implicată școala.
• Organizează acțiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acțiuni pe probleme de mediu etc.).
• Organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii.
• Organizează alegeri sau realegeri pentru funcția de președinte dacă C.J.E. semnalează faptul că acesta nu își îndeplinește atribuțiile.

CONSILIULUI ELEVILOR COLEGIULUI TEHNIC „MIHAI BRAVU” AN ȘCOLAR 2022-2023

 

PREȘEDINTE:

ION REBECCA, clasa a XI-a G

VICEPREȘEDINȚI:

PALANGA MARIO clasa a X-a C
MIRCEA ELENA – ADINA, clasa a XI-a F
MILITARU ADELINA, clasa a X-a F

SECRETAR:

COSTEA BIANCA, clasa a XI-a G

DEPARTAMENTE:

1. Director departament “Concursuri școlare și extrașcolare” – Plămădeală Daria, clasa a IX-a G
2. Director departament “Cultură-educație-programe școlare” – Onica Bianca Gabriela, clasa a XI-a C
3. Director departament “Sport și programe de tineret” – Bărăgan Florin Mihai, clasa a XI-a G
4. Director departament “Avocatul elevului” – Blaj Amelia Maria, clasa a IX-a F
5. Director departament “Mobilitate-informare-formare-consiliere ” – Stan Ștefan Mihai, clasa a X-a F

REPREZENTANTUL ELEVILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

FLOREA GEORGE DARIUS – CLASA A XI-a G

REGULAMENT CONSILIUL ELEVILOR

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)