ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL

  • este un tip nou de școlarizare profesională care se organizează după terminarea celor opt clase obligatorii la cererea companiilor, în calitatea lor de potențiali angajatori.
  • este o formă de organizare a învăţământului profesional, care se desfăşoară în baza unui contract de muncă şi combină pregătirea profesională organizată de un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ.

OPERATORI ECONOMICI

 

  • Grupul ENGIE Romania, prin companiile sale Distrigaz Sud Rețele S.R.L. și ENGIE Servicii S.R.L., a luat inițiativa înființării a două clase cu calificarea Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze în sistem de învățământ profesional dual.
  • Restaurantele CITY GRILL pentru calificările profesionale de Bucătar și Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație. Alte parteneriate care se derulează în unitatea noastră școlară pentru calificările profesionale de Bucătar și Ospătar (chelner) sunt cele încheiate cu Romania Hypermarchet S.A., W. Marriotte Bucharest Grand Hotel, Distinct Operations SRL, Bogdan Restaurante SRL, SC Gurmand Events SRL, SC Apolodor SA, SC Viarom SA.

AVANTAJELE ÎNSCRIERII ÎN ACEASTĂ FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Elevii acumulează experiență practică în companie, pot absolvi școala și dobândi o calificare europeană de nivel III, beneficiază de burse profesionale de la stat și de la partenerul economic, iar în cazul în care decid să-și continue studiile se pot înscrie la seral pentru completarea studiilor liceale.

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)