OFERTA EDUCAŢIONALĂ

5A COLEGIULUI TEHNIC ”MIHAI BRAVU”
ANUL ȘCOLAR: 2024-2025

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BRAVU” vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

Pentru anul şcolar 2024 – 2025, conform planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare este:

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – ZI, CLASA a IX-a

FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL

ŞTIINŢE ALE NATURII – 1 clasă, intensiv Engleză

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERVICII 

TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE – 1 clasă, intensiv Engleză

TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE – 1 clasă, intensiv Engleză

 TEHNICIAN ÎN TURISM – 1clasă, intensiv Engleză

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC

TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII – 1 clasă

TEHNICIAN ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE – 1 clasă

TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII – 1 clasă

TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE – 1 clasă

 TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII – 1 clasă, intensiv franceză

TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII – 1 clasă

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – SERAL, CLASA a XI-a

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC

TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII – 1 clasă

TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII – 1 clasă

TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII – 1 clasă

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERVICII

TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE – 1 clasă

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL,

CLASA a IX-a

DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

Calificarea: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE – 20 locuri
Operatori economici: ENGIE ROMANIA ( DISTRIGAZ SUD REŢELE)

DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Calificările:

BUCĂTAR – 24 locuri
 OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE – 24 locuri

Operatori economici:

GRUPUL CITY GRILL (HANU’ LUI MANUC, HANU’ BERARILOR ȘI CARU’ CU BERE)

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)