OFERTA EDUCAŢIONALĂ

A COLEGIULUI TEHNIC ”MIHAI BRAVU”
ANUL ȘCOLAR: 2023-2024

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BRAVU” vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

Pentru anul şcolar 2023 – 2024, conform planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare este:

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – ZI, CLASA a IX-a

FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL

ŞTIINŢE ALE NATURII – 1 clasă, intensiv Engleză

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERVICII TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE (1 clasă, intensiv Engleză)

TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE – 1 clasă, intensiv Engleză

 TEHNICIAN ÎN TURISM – 1clasă, intensiv Engleză

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC

TEHNICIAN ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE – 1 clasă

TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII – 1 clasă

TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE – 1 clasă

 TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII – 2 clase

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – SERAL, CLASA a XI-a

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC

TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII – 1 clasă

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERVICII

TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE – 1 clasă

TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE – 1 clasă

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL,

CLASA a IX-a

DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

Calificarea: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE – 24 locuri
Operatori economici: ENGIE ROMANIA (ENGIE Servicii SRL şi DISTRIGAZ SUD REŢELE)

DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Calificările:

BUCĂTAR – 24 locuri
COFETAR – 24 locuri
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE – 24 locuri

Operatori economici:

GRUPUL CITY GRILL
S.C. ROMANIA HYPERMARCHE S.A. (HYPERMARKET CORA)
GRUPUL TRICKSHOT (MALL PROMENADA ȘI MEGA MALL)

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)