Proiect: “Inovare şi dezvoltare pentru o educaţie profesională de calitate”

ERASMUS+KA1_VET-Nr.2018-1-RO01-KA102-048115

Ultima actualizare: septembrie 2019.

COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BRAVU” beneficiază de un GRANT in valoare de 165. 478 EURO pentru un PROIECT ERASMUS + în cadrul ACŢIUNII CHEIE 1 – KA1 de tip VET (FORMARE PROFESIONALA).

TITLUL PROIECTULUI: “INOVARE SI DEZVOLTARE PENTRU O EDUCATIE PROFESIONALA DE CALITATE” NUMĂR REFERINŢĂ PROIECT: 2018-1-RO01-KA102-048115

ORGANIZATIA PARTENERA: TELLUS COLLEGE si TELLUS COLLEGE SPAIN

DURATA PROIECTULUI: 2 ani (24 luni) în perioada 03.09.2018 – 02.09.2020

Ideea acestui proiect s-a nascut din nevoile identificate la nivelul Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”: de insertie a absolventilor pe piata muncii; de crestere a competentelor profesionale si a competentelor-cheie pentru ca ei sa fie capabili sa profeseze in domeniu; de incluziune sociala, in cazul elevilor din medii vulnerabile si din nevoia de crestere a atractivitatii ofertei educationale.

Prin acest proiect 42 de elevi de clasa a X-a, domeniile de pregatire profesionala Mecanica, Electric, Constructii, instalatii si lucrari publice si 12 cadre didactice VET vor beneficia de formare profesionala la organizatiile Tellus College si Tellus College Spain.

Prioritate la selectie vor avea elevii din grupuri vulnerabile. Scopul proiectului: dezvoltarea competentelor tehnice profesionale si a competentelor cheie ale elevilor si eficientizarea formarii profesionale (oferta educationala – invatamant dual si tehnicile de invatare) in vederea insertiei profesionale pe o piata a muncii in continua dezvoltare.

Obiective specifice:

 • O1. Dezvoltarea competentelor profesionale in domeniile Mecanic, Electric, Constructii,
  instalatii si lucrari publice ale celor 42 de elevi, prin efectuarea stagiilor de practica de 3
  saptamani (90 de ore) la Tellus Education Group pana la finalul celor doi ani de proiect
 • O2. Dezvoltarea urmatoarelor competente-cheie: a) competente sociale de colaborare si
  lucru in echipa la ateliere; b) a competentelor antreprenoriale si gandire critica, prin asumarea
  initiativei in rezolvarea unor probleme; de catre cei 42 de elevi participanti la stagiile de practica
  cu durata de 3 saptamani (90 de ore)
 • O3. Incheierea a cel putin 2 parteneriate transnationale si a cel putin 2 parteneriate
  nationale cu angajatori din domeniul tehnic si angajarea a cel putin 10% dintre absolventii care
  vor finaliza studiile liceale in 2021.
 • O4. Cresterea calitatii si atractivitatii formarii profesionale din institutie prin
  implementarea eficienta a invatamantului dual (minimum 1 clasa / an de proiect) si prin
  utilizarea tehnicilor de invatare observate de cele 12 cadre didactice VET in cele 2 stagii de
  observare la Tellus Group

 

Actualizare septembrie 2019: WORK EXPERIENCE

WORK EXPERIENCE în Plymouth – Marea Britanie pentru 14 elevi de la domeniul Mecanic, calificarea „Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații” în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+KA1_VET nr.2018-1-RO01-KA102-048115 “Inovare şi dezvoltare pentru o educaţie profesională de calitate”.

Fluxul s-a desfășurat în perioada 24 iunie – 12 iulie 2019, timp de 3 săptămâni, în care un număr de 14 elevi, însoțiți de doamnele profesoare Asan Mariana și Bojanopol Gabriela s-au deplasat într-o experiență de muncă în Plymouth – Marea Britanie, organizația de primire fiind Tellus Education Group.

Cei 14 elevi din domeniul Mecanic au participat la toate sesiunile din cadrul stagiului de practică “Responsible work practice” care este validat conform Curriculumului în Decizie Locală „Tehnologii de asamblare”, conform Standardului de Pregătire Profesională aprobat prin OMENCS nr. 4121 / 13.06.2016. Rezultatele învățării atinse în urma activităților desfășurate în concordanță cu unitatea de competență “Comportament de lucru responsabil”, creditată cu un ECVET, vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii, și se referă la înțelegerea:

 1. Cerințelor de la locul de muncă
 2. Importanța atitudinilor și comportamentelor pozitive la locul de muncă
 3. Caracteristicile sarcinilor practice de lucru.

Rezultatele învățării pentru cei 14 elevi sunt:

 • Dezvoltarea competentelor profesionale in domeniul studiat (14 credite ECVET; 14 certificate Europass Mobility, 14 portofolii de practică)
 • Creșterea nivelului de limbă engleză – 14 adeverințe de participare la cursul de limba engleză pe platforma OLS
 • Dezvoltarea a urmatoarelor competente-cheie:
  • Competente sociale de colaborare si lucru in echipa la ateliere
  • Competente antreprenoriale si gandire critica, prin asumarea initiativei in rezolvarea unor probleme