PROIECTUL ERASMUS

ÎN CADRUL ACŢIUNII CHEIE 1 – KA1 DE TIP VET (FORMARE PROFESIONALĂ)
“INOVARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU O EDUCAȚIE PROFESIONALĂ DE CALITATE”

Colegiul Tehnic Mihai Bravu beneficiază de Acreditare Erasmus+ în domeniul Educației și Formării Profesionale începând din 01.03.2021 până la 31.12.2027, cod de acreditare 2020-1-RO01-KA120-VET-095378.

OBIECTIVELE ACREDITĂRII:

  • Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 70 de elevi din domeniile Construcții, Instalații și lucrări publice, Electric, Mecanică și Servicii prin efectuarea stagiilor de pregătire practică în perioada 2021-2027;
  • Îmbunătățirea competențelor profesionale și digitale a 30 profesori VET, a tutorilor de practică prin utilizarea metodelor de predare online și a practicilor inovatoare în domeniul formării profesionale;
  • Creșterea numărului de parteneriate durabile încheiate cu companii europene și locale (min. 2/an) în vederea realizării unor proiecte de mobilitate de înaltă calitate folosind instrumente ECVET în perioada 2021-2027;

ACTIVITĂȚILE CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL PROIECTULUI SUNT:

– mobilitatea a 14 elevii ce vor dobândi competențe profesionale, cheie și transversale sporite prin participarea la stagii de pregătire practică timp de 3 săptămâni/an, în condiții specifice locului de muncă;
– 6 Cadre didactice și maiștri instructori VET care predau în domeniile Construcții, Instalații și lucrări publice, Electric, Mecanică și Servicii, își vor îmbunătății competențele profesionale și digitale, competențele de utilizare a metodelor de predare online și a practicilor inovatoare în domeniul formarii profesionale prin participarea la activitățile de „Staff Training Abroad”(Job Shadowing) .

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

-14 elevi de clasa a X-a liceu zi, domeniul Servicii, calificarea Tehnician în gastronomie, au dobândit competențe profesionale, cheie și transversale sporite prin participarea la stagii de pregătire practică timp de 3 săptămâni, în condiții specifice locului de muncă, în Sevilla, Spania, în perioada 20 Martie-09 Aprilie 2022.

– 6 Cadre didactice și maiștri instructori VET care predau în domeniile Construcții, Instalații și Lucrări publice, Electric, Mecanică și Servicii, și-au îmbunătațit competențele profesionale și digitale, competențele de utilizare a metodelor de predare online și a practicilor inovatoare în domeniul formarii profesionale prin participarea la activitatile de „Staff Training Abroad”(Job Shadowing) în perioada  2-6 mai 2022, în Sevilla, Spania.

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)