PROIECTUL ROSE

PROIECTULUI PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SUCCESUL AJUNGE LA TINE-SALT!

Proiectul ROSE are rolul de a crește nivelului de performanță a elevilor in vederea promovării examenului de bacalaureat și dezvoltarea competențelor necesare pentru continuarea studiilor în învățământul terțiar și/sau integrarea pe piața muncii.

În cadrul proiectului, 120 de elevi au participat la activități:

  • pregătire remedială la limba și literatura română, matematică, fizică, biologie și geografie;
  • dezvoltare personală;
  • consiliere și orientare școlară;
  • clubul „Fun learning”: lectură, muzică, debate și teatru.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Organizarea unor activități de consiliere privind cariera și de sprijin pentru elevii cu dificultăți de învățare, cu risc de abandon școlar, cu CES, sau care provin din medii defavorizate.
• Organizarea unor activități extrașcolare atractive, care să contribuie la completarea cunoștințelor, la formarea personalității elevilor, precum și la deschiderea de noi orizonturi

BENEFICII

• Creșterea încrederii în sine;
• Creșterea motivației pentru învățare;
• Scăderea absenteismului;
• Dezvoltarea deprinderilor de studiu și de gestionare a timpului liber;
• Conștientizarea necesității de a finaliza studiile liceale și de a obține diploma de bacalaureat;
• Creșterea aspirațiilor și dezvoltarea dorinței de a-și continua studiile în vederea integrării cu succes pe piața muncii.
• În cadrul vizitelor de studiu și al excursiilor, elevii pot să acumuleze informații într-un mod mai relaxat și mai atractiv decât în cel formal de la școală;
• În cadrul cercurilor organizate în școală, își dezvoltă aptitudinile muzicale, artistice, de argumentare și vorbire în public, dar și gustul pentru lectură.

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
CLUBUL „FUN LEARNING”

Activitățile cluburilor urmăresc identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre cunoștințe, aptitudini și talente precum și stimularea creativității.
Activitățile din cadrul clubului au ca scop dezvoltarea abilităților de ascultare activă, gândire critică, investigare și analiză, cât și dezvoltarea încrederii în sine și a spontaneității.
S-au abordat teme de actualitate, reale, de zi cu zi, ce reflectă viața cotidiană a adolescentului, precum rolul și aspirațiile adolescentului în societatea actuală, folosindu-se jocuri interactive (brainpop.com, classroom.synonym.com etc.), jocuri de rol, video, free speech, Kahoot!, Google forms, PPT-uri, PDF-uri și nu numai.

ORELE DE CONSILIERE

În cadrul orelor de consiliere au fost abordate subiecte de actualitate, mai ales legate de probleme specifice vârstei adolescenței. Este o vârstă dificilă la care tinerii au multe întrebări fără răspunsuri, curiozități și sunt dornici să le discute.

ACTIVITĂȚILE REMEDIALE

În cadrul acestor ore susținure după-amiaza, după orele de curs, elevii au lucrat la materiile de bacalaureat pentru a-și consolida cunoștințele aferente domeniilor respective și pentru a-și dezvolta competențele la limba și literatura română, matematică, biologie, fizică și geografie.

ACTIVITĂȚILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Au avut ca scop dezvoltarea așa-numitelor „soft skills” la elevi (creativitate, gândire critică, autocontrol, comunicare, gestionare de conflict) și s-au desfășurat prin metode de educație nonformală (jocuri educative, boardgames, joc de rol etc.)

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)