Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”

CINE SUNTEM?

O instituție de învățământ deschisă la lucruri noi.

Pasiunea, creativitatea și spiritul practic reprezintă elementele cheie pentru un parcurs de succes. Cursurile unei școli cu pregătire tehnică oferă avantajele deprinderilor practice și ale lucrurilor făcute cu plăcere încă din primii ani ai pregătirii pentru o viitoare carieră.

Le oferim tinerilor posibilitatea de a studia în cadrul unității noastre la:

Liceu– cursuri de zi și seral; 

Învățământ profesionalde stat și în sistem dual – cursuri de zi;

Școală postliceală– cursuri de zi.

În ceea ce privește clasele de Liceu – cursuri de zi și seral (în clasele noastre pe filiera teoretică, dar și pe filiera tehnologică profil Tehnic sau Servicii), elevii pot susține bacalaureatul la finalul anilor de liceu, iar absolvenții pot opta, în principiu, pentru admiterea la orice facultate doresc, indiferent de profilul studiat.

De asemenea, elevii care termină cei trei ani de învățământ profesional pot alege să își continue studiile la liceu la cursurile de zi sau seral și să susțină apoi examenul de bacalaureat.

VIZIUNEA UNITĂŢII:

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)

IDEALUL EDUCAŢIONAL AL ȘCOLII ROMÂNEŞTI

Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valoricare sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. (Legea Educației Naționale Nr. 1/2011)

MISIUNEA UNITĂŢII:

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BRAVU” ÎȘI PROPUNE:

 • să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
 • să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;
 • să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
 • să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
 • să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
 • să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;
 • să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.

OBIECTIVELE COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BRAVU”

 • să imprime viziunea şi misiunea unității tuturor factorilor interesaţi;
 • să stabilească împreună cu personalul unității obiective şi să articuleze aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere;
 • să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi extracurriculare de la nivelul fiecărei clase;
 • să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare;
 • să stimuleze practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă;
 • să promoveze profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic;
 • să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere;
 • să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a succesului;
 • să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa liceului, dar şi deschiderea serviciilor unității către comunitate;
 • să promoveze utilizarea eficientă a resurselor unității.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNOLOGIC

• se continuă în mod firesc în învăţământul superior în cadrul unei universităţi politehnice, dar în principiu, după examenul de Bacalaureat, absolventul poate merge la ce facultate doreşte.
• se desfăşoară – ca şi la celelalte filiere – în două cicluri, ciclul inferior de învăţământ (clasele a IX-a şi a X-a) şi ciclul superior de profesionalizare tehnică. Aici înveţi teoretic şi practic o meserie, în diferitele ei aspecte. Meseria studiată şi învăţată o poţi perfecţiona până în cadrul învăţământului superior.

Cele trei profiluri ale învăţământului tehnic sunt:

Tehnic;
Servicii;
Resurse naturale şi protecţia mediului.

La finalul clasei a X-a  primeşti un certificat de recunoaştere a finalizării învăţământului obligatoriu, document recunoscut în cadrul Uniunii Europene. Pentru a dobândi certificatul de calificare profesională  nivel 2  trebuie sa efectuezi 720 ore (6 luni) de stagii de practică după terminarea clasei a X-a, iar la finalul clasei a XII-a primeşti nivelul 3 de calificare, denumit TEHNICIAN, nivel maxim pentru studiile preuniversitare.

Colegiul tehnic "MIHAI BRAVU"

„Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon)